header image

Villkor för användande

Besökare på Octapharmas hemsida förväntas läsa igenom och godkänna nedanstående villkor för användande och integritetspolicy.

  

Octapharmas eftersträvar att informationen på hemsidan lever upp till kraven på etiskt uppförande och integritet. Företaget anstränger sig att lämna balanserad, saklig och aktuell information, främst för att patienter samt hälso- och sjukvårdspersonal ska ha tillgång till en användbar källa. Närhelst det är möjligt ger vi också referenser för att styrka informationen.

 

Octapharma informationsavdelning i Stockholm som är ansvarig utgivare av denna hemsida kan kontaktas för ytterligare information:

 

Octapharma 
Informationsansvarig Per Eriksson

112 75 Stockholm
tel. 08-566 430 00
fax 08-566 430 10
E-post: per.eriksson@octapharma.se 

 

Användaranvisningar

Octapharmas hemsida är tänkt som en presentation av företagets svenska verksamhet. De av våra produkter som presenteras här, marknadsförs på den svenska marknaden. Besökare på hemsidan samtycker till att Octapharma inte kan hållas ansvarig för några konsekvenser eller ev. skada som kan uppkomma med hänsyn till hemsidans innehåll och information. Innehållet kan inte ersätta sådan information som annars tillhandhålls av Octapharmas personal eller representanter från hälso- och sjukvården.

 

Hemsidans innehåll

Octapharma tillhandahåller information om specifika behandlingsområden för sina läkemedel på hemsidan. Denna information ska inte tolkas som råd eller behandlingsrekommendationer till patienter eller för hälso-och sjukvårdspersonal. I dessa fall hänvisas till gällande SPC eller Fass-text som finns tillgänglig på www.fass.se.

 

Octapharma kan inte garantera fullständig aktualitet eller exakthet av informationen på hemsidan. Företaget reserverar sig för att ändra, lägga till eller ta bort information efter behov.

 

Det är inte tillåtet för besökare att kopiera, ladda ner eller skriva ut något av innehållet på hemsidan, annat än för privat bruk. Det är absolut förbjudet att använda något av hemsidans innehåll för kommersiella syften.

 

Logotyper och varumärken

Octapharmas produktlogotyper som förekommer på hemsidan är upphovsrättsskyddade och företagets produkter varumärkesskyddade. Det är inte tillåtet att använda, reproducera eller ändra Octapharmas logotyper och varumärken utan tillstånd från Octapharmas informationsavdelning.

 

Länkar till annan parts hemsidor

Externa länkar till annan part utanför Octapharmas hemsida ska ses som ett stöd och en möjlighet att hämta ytterligare information från t ex andra företag, institutioner eller myndigheter. Länkarna är tänkta att underlätta för användaren. Octapharma tar inte något ansvar för innehållet i de hemsidor dessa länkar leder till.

 

Kvalitetsmärkning

Octapharma är medlem i Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och följer de ”Regler för läkemedelsinformation” och de etiska riktlinjer och överenskommelser som LIF ingått med andra parter.

 

Integritet

Octapharma förbehåller sig rätten att använda information om besökare för analyser och statistik av trafiken på hemsidan.