header image

Kontakt

Octapharma i Stockholm består av två bolag – Octapharma AB och Octapharma
Nordic AB.

 

I Octapharma AB ingår forskning, teknik- och processutveckling, produktion, kvalitetskontroll och inköp/planering. Här finns också staberna (HR, finans, IT och Miljö), som arbetar för båda bolagen. Alex Scheepers är VD för Octapharma AB.

 

I Octapharma Nordic AB ingår marknadsföring & försäljning, information och marknadskommunikation. Octapharma Nordic AB har försäljningsansvaret för Octapharmas samtliga produkter i de nordiska länderna, Ryssland, Central- och Östeuropa samt vissa forna Sovjetstater. Tobias Marguerre är VD för Octapharma Nordic AB.


Adress:
Octapharma AB, org. nr: 556550-4833
Octapharma Nordic AB, org. nr: 556614-9794
112 75 Stockholm
Besöksadress: Lars Forssells gata 23 (se på karta)
Tel. växel: 08-566 430 00
E-post: förnamn.efternamnanti spam bot@octapharmaanti spam bot.se

Leveransadress för transporter: Lars Forssells gata 21.


Kundtelefon: tel. 020-311020 (enbart för förfrågningar om produkter och leveransbesked). För övriga ärenden hänvisas till växelnumret: 08-566 430 00.


Informationsansvarig: Per Eriksson,  tel. 08-566 433 80,

mob. 073-068 1589

 

Vid akuta reklamationer/biverkningar utanför kontorstid, kontakta Falck Läkarbilar,
tel. 040-22 35 38. Öppet dygnet runt.

 

Länk till internationella kontakter inom Octapharma 


Sjuk- och friskanmälan – Medhelp: tel. 08-121 123 80.