”Jag brinner mer än någonsin för det mänskliga ledarskapet”

Stockholm, Sweden
2021-04-27
Våra anställda

Intervju: Jan Malm, avdelningschef för Teknisk drift.

I över 25 år har han arbetat som chef/ledare både i Sverige och internationellt.

  – Jag vill få medarbetarna att trivas, vilja komma varje dag, göra en relevant insats på dagen och gå hem på kvällen och känna sig nöjda och stolta över vad de åstadkommit, berättar Jan Malm.

Han brinner för det mänskliga ledarskapet där man låter alla medarbetare få synas och växa. Själv har han en chef som står honom nära och som var en av anledningarna till att han började på Octapharma år 2018.

Jan Malm, avdelningschef för Teknisk drift.

– Jag tyckte också om att företaget är privatägt och att de satsar pengar i framtiden. Man bygger ut verksamheten och man investerar i nya lokaler och i personalen, berättar Jan.

Komplex teknik dygnet om

Jan började på Octapharma 2018 och då var utmaningen att bygga upp Mätteknik-delen till en fungerande verksamhet. Nästa utmaning från 2020 var att ta över ansvaret för Teknisk drift som är ”en fabrik i fabriken”.

 – I stort sett alla medier som vi använder i fabriken, exempelvis luft, ånga, kyla, värme, gaser, kemikalier hanteras av Teknik drift. Men vi ansvarar också för att det avlopp som går till stadens reningsverk i ett konstant flöde 24 timmar om dygnet håller sig inom bestämda gränsvärden. Det är många delar att hålla koll på. Min roll innebär också mycket samverkan med olika avdelningar, förklarar Jan, som i grunden är tekniker och gillar komplexa tekniska problem. 

Jan med medarbetare.

Ta inte över personalens arbete

Efter alla år som chef har han en klar uppfattning om den egna ledarstilen.

​​​​​​​  – De kan förvänta sig att jag är ärlig och tydlig. Jag fokuserar mycket på att ge mandat, ett ramverk och riktning. Jag finns där när det behövs. Som chef och ledare ska man passa sig för att ta över personalens arbete. Gör man det känner de ofta att de kommer till korta. Då kan de tycka att ”då kan du lika gärna göra jobbet själv". Medarbetare måste känna att man tror på dem. Om de inte känner det då vill de inte tro på företaget riktigt heller.

Kontroll av huvudreservkraftsmotor/generator. Jan tillsammans med Arian Kourangi, Mätingenjör Metrology och Bruno Lenell, Drifttekniker Facility& Utility.

Mänskligt ledarskap och kompetenta medarbetare

Många medarbetare har jobbat väldigt länge på företaget och har en gedigen kunskap om verksamheten.

Kontroll av flöden, filtrering/rening, inkommande statsvatten. Bruno, Jan och Adrian.

– Jag har väldigt bra personal, de är kompetenta. Själv vill jag vara en person som lyssnar och förstår det jobb som de utför. Jag tycker om godhet och snällhet utan att vara mesig, jag är en mix av allt det där. Jag är en produkt av 25 års arbete som chef. Medarbetarna märker nog att jag tycker om att få människor att växa, avslutar Jan.

Jan instruerar vid kontroll av huvudreservkraftsmotor/generator.
Jonas Adolfsson, Systemmätingenjör, tf. chef Metrology, gör temperaturmätningskontroll vid LVP WFI försörjning.

Sagt om Jan som chef:

"Jan är en driftig och engagerad chef som inte drar sig för att ta tag i tuffa situationer."

"Jan är en trevlig och sansad person, lyssnar på medarbetarna innan han tar beslut och ser till gruppens behov vad gäller det tekniska samt arbetsmiljö."

"Som chef är Jan målinriktad, drivande, humörspridare, auktoritär och fair. Som person är han bestämd, värnar om sin integritet, en god vän, naturälskare och omsorgsfull. "

Jan är en målinriktad och engagerad naturälskare som ser till gruppens behov - trevlig och bestämd humörspridare som lyssnar på sina medarbetare!
Sökord

Careers

Drug safety

Production process