Brazil

Brazilian Federation of Haemophilia

FBH företräder över 26 000 patienter och deras närstående. Organisationen verkar för bättre...