Nanofix®

Human plasma-deriverad koagulationsfaktor IX

nanofix® Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning för intravenös administrering efter upplösning.

 
Indikationer
  • Behandling och profylax mot blödning hos patienter med hemofili B (medfödd brist på koagulationsfaktor IX).

 
Kontraindikationer
  • Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

  • Känd allergirelaterad sänkning av trombocyter under heparinbehandling (heparin-inducerad trombocytopeni (HIT) typ II).

nanofix® finns i styrkorna 500 IE och 1000 IE. Båda styrkorna innehåller ca 100 IE/ml human koagulationsfaktor IX när de blandats med 5 ml respektive 10 ml vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlet är receptbelagt. Ingår i förmånssystem. ATC-kod: B02BD04.

Datum för översyn av produktresumén: 2020-05-06. För ytterligare information, se www.fass.se.

Du är nu på Octapharmas svenska webbplats. Välj ditt land i menyn högst upp på denna sida för att få detaljerad landsspecifik information, eller för att kontakta ditt lokala Octapharma-team.