rhesonativ®

Humant immunglobulin anti-D

rhesonativ® 625 IE/ml injektionsvätska, lösning för intramuskulär administrering.

 
Indikationer
  • Profylaktiskt mot Rh-immunisering hos Rh-negativa fertila kvinnor.


    - Antenatal profylax: Planerad antenatal profylax
    - Antenatal profylax vid graviditetskomplikationer, såsom: abort/hotande missfall, extrauterin graviditet eller mola hydatidosa, intrauterin fosterdöd (IUFD),transplacental blödning (TPB) till följd av blödning före förlossningen,amniocentes, korionbiopsi, manipulativa obstetriska behandlingar t.ex. extern fostervändning, invasiva ingrepp, navelsträngsprov, trubbigt buktrauma eller terapeutiska ingrepp på fostret.
    - Postnatal profylax: Förlossning av Rh(D)-positivt (D, Dsvag, Dpartiell) barn.

  • Behandling av Rh-negativa fertila kvinnor efter inkompatibla transfusioner med Rh-positivt blod eller andra produkter som innehåller röda blodkroppar, t.ex. trombocytkoncentrat.

 
Kontraindikationer
  • Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

  • Överkänslighet mot humana immunglobuliner, särskilt hos patienter med antikroppar mot IgA.

rhesonativ® marknadsförs i förpackningsstorleken en ampull om 2 ml, som innehåller 1250 IE (250 μg) humant immunglobulin anti-D.

Läkemedlet är receptbelagt. Ingår ej i förmånssystem. ATC-kod: J06BB01.

Datum för översyn av produktresumén: 2019-02-18. För ytterligare information, se www.fass.se.

Du är nu på Octapharmas svenska webbplats. Välj ditt land i menyn högst upp på denna sida för att få detaljerad landsspecifik information, eller för att kontakta ditt lokala Octapharma-team.