header image

Vår vision och våra värderingar


Vår vision
:
Vi drivs av vår passion att tillhandahålla nya lösningar som förbättrar människors hälsa och liv.

Våra värderingar:

Vi gör fantastiska saker. Vi skapar produkter som gör det möjligt för människor att leva normala och aktiva liv världen över – produkter som vi alla bidrar till. Vi ska vara stolta. Vi tar ansvar för vad vi gör. Det är vårt arbete, vårt problem när något går oss emot och vår förtjänst när något går bra för oss. 

Varje dag räddar vi liv och förbättrar livskvaliteten för tusentals människor runtom
i världen. Det är det som ger oss mening.
Och det är det som driver oss framåt. Vi bedriver vår verksamhet genom att fokusera på framtiden: bibehålla tillgången på plasma- donationer, kontinuerligt förbättra livskvali- teten för patienter, förstå deras framtida behov och bygga varaktiga relationer. Rätt beslut för morgondagen är rätt beslut idag.

  

Vi är de vi är – och vi duger som vi är. Vi är dock ingenting alls utan förtroendet från
våra patienter, plasma- donatorer och partners. De litar på att vi vet vad som är rätt och att vi gör rätt. De förväntar sig ärlighet, transparens, respekt och att vi är medvetna om konsekvenserna av våra handlingar.

Det var så vi började: med drivkraften och och ambitionen att utveckla innovativa produkter som hjälper människor att leva ett aktivt liv. Och det är där vi är idag. Öppna för möjligheter och redo att utnyttja dem. Att tänka kreativt och ha en "can-do-attityd". Hysa tilltro till innovationen. Och tro på människor runt omkring oss.

Ledarskap börjar uppifrån. Men vi kan alla vara ledare. Vi kan sträva efter att bli bäst på det vi gör. Vi kan slå våra kloka huvuden ihop för att klara de utmaningar vi står inför. Och vi kan ge våra kollegor stöd, uppmuntra dem och tala för deras sak när de behöver oss. Var en ledare!