header image

Hög plasmakvalitet

Plasman tappas via automatiserad plasmaferes eller via separation från blodgivining.

 

Plasman nedfryses snabbt för att bevara de labila proteinerna. Temperaturen övervakas under lagerhantering och transport för att säkerställa en konstant temperatur på -20° C eller lägre.

 

Varje donation testas för markörer för infektionssjukdomar (HIV, hepatit B, hepatit C) med både Elisa-screening och NAT (PCR)-test.

 

 

 

Safetychain03 new safetychain01 safetychain02 safetychain03 safetychain04 safetychain05 safetychain06 safetychain07 safetychain08 safetychain09 safetychain10 safetychain11 safetychain12