header image

Kontrollerad lagerhantering & transport

Eftersom kvalitet, säkerhet och utbyte av plasma och plasmaprodukter också är beroende av en välkontrollerad temperaturkedja, genomför Octapharma regelbundet följande åtgärder:

  

  • Kontroll av lagertemperaturer för plasma och färdiga produkter, genom en validerad temperaturövervakning
  • Vid strömavbrott påverkas inte frysar och kylrum eftersom reservkraft finns
  • Transport av plasma sker i lastbilar utrustade med frysrum, där bibehållen temperatur garanteras
  • All inkommande plasma och färdiga produkter transporteras med datoriserade temperaturloggar

 

 

 

Safetychain10 new safetychain01 safetychain02 safetychain03 safetychain04 safetychain05 safetychain06 safetychain07 safetychain08 safetychain09 safetychain10 safetychain11 safetychain12