header image

Miljö

Företagets miljöarbete

Octapharma har en långsiktig ambition att utveckla sin läkemedelsfabrik i Stockholm till en toppmodern produktionsanläggning. De senaste åren har investeringar i miljardklassen gjorts och satsningen fortsätter. Två av orsakerna till satsningarna är den befintliga anläggningen och tillgången till personal med rätt kompetens. På denna plats har det tillverkats läkemedel i mer än 60 år. Nuvarande produktionstillstånd medför att läkemedelsfabriken har möjlighet att fortsätta utvecklas i takt med koncernens långsiktiga planering.

 

Liksom annan tillverkning har vår verksamhet påverkan på miljön. Vi förbrukar råvaror och energi, transporterar varor, produkter och avfall till och från anläggningen, och emitterar ämnen till luft och vatten. Vi hanterar också brandfarlig vara i tillverkningsprocessen. Octapharma har vidtagit åtgärder för att på olika sätt hantera säkerheten och för att minska miljöpåverkan. Klicka på någon av rubrikerna nedan, om du är intresserad av att läsa mer om Octapharmas miljöarbete. 

 

Har du funderingar eller synpunkter kring Octapharmas miljöarbete, kontakta gärna Magnus Bergqvist, Miljöchef, tel. 08-566 435 09.