header image

Historik

Den svenska plasmaverksamhetens historia


Kabi (Kärnbolaget Aktiebolaget Biokemisk Industri) grundades 1931. Redan i början av 1940-talet framställde Kabi frystorkad blodplasma till försvaret. Detta var grunden till den nuvarande plasmaverksamheten. Den första plasmaprodukten, albumin, tillverkades 1949.

 

I början av 1970-talet slogs Kabi ihop med bland andra ACO och Vitrum och bildade Kabigruppen, senare KabiVitrum.

 

1990 förvärvade Procordia AB Uppsalaföretaget Pharmacia och läkemedelskoncernen Kabi Pharmacia bildades. Detta företag bytte 1993 namn till Pharmacia i samband med att flera italienska företag förvärvades.

 

1995 skedde ett samgående med det amerikanska företaget Upjohn och företaget benämndes Pharmacia & Upjohn.

 

1999 skedde ytterligare en sammanslagning, denna gång med Searle/Monsanto, och företaget fick igen namnet Pharmacia.

 

År 2001 beslöt Pharmacia att knoppa av den forskningsbaserade verksamheten i Sverige, liksom plasmaenheten, i företaget Biovitrum.

 

Plasmaenheten förvärvades i juli 2002 av Octapharma.

2014
 Octapharmas rekombinanta FVIII-produkt, framställd ur en human cellinje, godkänns för försäljning i Europa och i en rad andra länder.