header image

Aktuellt

Octapharma publicerar sitt årsresultat 2017 och rapporterar en omsättning på 1,72 miljarder Euro och ett rörelseresultat på 349 miljoner Euro

01.03.2018Lachen, Schweiz, 1 Mars 2018: Under de senaste sex åren har Octapharma-gruppen visat en stark årlig tillväxt på 15% och rapporterar nu ett ett rekordresultat för 2017 med en omsättning på 1.72 miljarder Euro, vilket är en ökning med 120 miljoner Euro eller 7.5% jämfört med 2016 (med en konstant valuta är tillväxttakten är 9,4 %).

Bruttoresultat för 2017 är 592 miljoner Euro. Rörelseresultat är 349 miljoner Euro. Kassaflöde från den löpande verksamheten är 353 miljoner Euro (20,5% av intäkterna). Kundfordringarna har hållits stabila trots en betydande försäljningstillväxt och nettovarulagret har ökat med omkring 57 miljoner Euro.

Totala rörelsekostnader uppgick till 243 miljoner Euro, vilket inkluderar betydande investeringar i företagets framtida produktportfölj: 87 miljoner Euro investeras i forskning och utveckling (R&D) och 201 miljoner Euro i produktionskapacitet och infrastruktur. De investeringar som görs i forskning och infrastruktur gör att Octapharma kan positionera sig väl och möta framtida behov hos hälso- och sjukvården och patienter runt om i världen.

För att ladda ner hela Octapharmas årsredovisning 2017, besök webbplatsen:   www.annualreport.octapharma.com.