header image

Immunterapi

Vårt immunförsvar består av många samverkande delar och är ett naturligt försvarssystem som skyddar kroppen mot infektioner och sjukdomar.

 

Ibland kan det uppstå störningar eller rubbningar i immunförsvaret. Dessa störningar kan vara medfödda eller uppstå av annan orsak. Gemensamt är dock att dessa sjukdomar kan behandlas med immunglobulin, vilket innebär att man tillför kroppen immunglobuliner från friska personer. Målet med behandlingen är att hjälpa immunförsvaret att fungera korrekt och därigenom öka kroppens motståndskraft mot infektioner, samt göra dessa mindre långlivade och allvarliga.

 

Sjukdomstillstånden kan delas in i: