Allt börjar på Octapharmas logistikcenter i Arlandastad!

Stockholm, Sweden
2021-01-12
Företagsnyheter
Intervju: Marcus Wahlqvist, chef för Logistikcenter Arlandastad

Under 2014 öppnade Octapharma ett lager i Arlandastad där man anställde fem personer med strategin att utveckla verksamheten vidare. Idag är det ett komplett logistikcenter med 40 anställda, nyrenoverade lokaler och modern teknik.

​​​​​​​– Vi har vuxit snabbt, men det är fortfarande en familjär arbetsplats med varm och positiv stämning, berättar Marcus Wahlqvist, chef för Logistikcenter Arlandastad.

Marcus Wahlqvist, chef för Logistikcenter Arlandastad.

Sju dagar i veckan tar logistkcentret emot inkommande material, både råvaror och plasma, som sedan skickas iväg och används i produktionen på Hornsbergsiten.

– Vi ser till att det är rätt material, rätt mängd och kvalitet. Vi gör även provuttagning för att säkerställa kvaliteten på materialet som vi köper, berättar Marcus.

En inblick på höglagret i Arlandastad

​​​​​​​Vi arbetar också med Single Donation Control, vilket är ett viktigt steg i vår kvalitetskedja. Vi stämmer av varje enskild donation mot ett register och kontrollerar att det inte är några problem med donatorn och att plasman är tillräckligt gammal, den måste nämligen ligga ett tag. Sedan görs en visuell kontroll, så att den inte innehåller för många blodplättar. Materialet ska ha rätt färg och innehålla mer plasma än blod, förklarar Marcus.

Single Donation Control - ett viktigt steg i Octapharmas kvalitetskedja.
Kristoffer Ghazal, specialistoperatör på Single Donation Control, distribuerar fryst plasma till linorna för visuell och datoriserad kontroll.

​​​​​​​​​​​​​​Bättre flöden och nöjdare medarbetare

Det är en komplex verksamhet på logistikcentret. Sedan Marcus tillträdde som chef har mycket tid gått åt till att styra upp flöden och processer, som är nödvändiga i en snabbt växande verksamhet.

Det är en komplex verksamhet att organisera på Logistikcenter Arlandastad.

​​​​​​​– Allt är ett teamarbete och tillsammans med mina fantastiska gruppchefer Jessica Tuomi och Simon Götz samt logistikspecialisten Christofer Järvermo, har vi idag skapat ett beställningsflöde som är kontrollerat och uppstyrt. Medarbetarna gör ett otroligt arbete och vi har fått väldigt positiv respons på förändringar som vi har gjort. Att ha ett välfungerande beställningsflöde märks också på medarbetarna, som upplever att de har kontroll på arbetet och mindre stress. De slipper oförutsedda händelser, berättar Marcus. ​​​​​​​

Marcus tillsammans med Jessica Tuomi.

​​​​​​​Rotation gör arbetet varierat

En annan förändring som införts på Logistikcenter är rotationsarbete.

– Vi arbetar numera funktionsbaserat vilket gör att medarbetarna kan arbeta på ett ställe ena dagen och på ett annat nästa dag, utifrån behov. De som arbetar här lär sig mycket och får variation i arbetet. Det står inte och faller om någon blir sjuk utan alla här kan hjälpas åt med arbetet vilket också bidrar till en ökad teamkänsla. Vi har förståelse för varandras arbetsuppgifter och vi löser saker tillsammans här. Jag tycker att detta är en av de roligaste arbetsplatserna jag har varit på just för att den är relativt komplex men ändå greppbar och människorna här är fantastiska. Vi har vuxit ganska fort men har kvar den familjära känslan, säger Marcus. ​​​​​​​

Operatör väger upp material till produktionen.
Sökord

Careers

Distribution and supply chain

Production process