Octapharma Academy

Där vetenskap möter klinisk praxis

Octapharma Academy är ett globalt högprofilerat vetenskapligt program som kombinerar utbildning med interaktiva workshops inom tre terapeutiska områden: intensivvård, hematologi och immunologi.

Allt sedan lanseringen av Octapharma Academy-programmet 2009 har mer än 120 kurser med totalt över 10 000 deltagare arrangerats i Europa, Latinamerika, Mexiko och Sydostasien. Octapharma Academy-initiativet fungerar som en gränslös samarbetsplattform för att dela internationell kunskap och praxis inom olika terapiområden. Under mottot ”Där vetenskap möter klinisk praxis” fungerar Academy-konceptet som ett exklusivt forum för vårdpersonal att interagera och dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

- Vi strävar alltid efter att tillhandahålla oberoende vetenskapliga utbildningar på hög nivå genom ett forum som underlättar kunskapsdelning mellan olika expertområden och geografiska områden runt om i världen, säger Joanna Lebedowicz, projektledare för akademiutbildningen.

Ett centralt syfte med akademin är att skapa en plattform för nätverkande och kontakt mellan vårdpersonal och experter från hela världen. Den internationella fakulteten består av framstående oberoende forskare och kliniska experter inom olika områden. Akademin erbjuder inte bara en unik möjlighet att konsolidera kunskaper och erfarenheter från hela världen, utan också att nätverka, diskutera, engagera sig och reflektera över lärdomar, erfarenheter och forskningsresultat. I alla utbildningar strävar Octapharma efter att främja interaktion mellan vårdpersonal med olika bakgrund, ursprung, expertområden och geografiska områden, för att dela lärdomar och överbrygga kunskapsgap.

Octapharma Academy - kursområden

Intensivvård

Inom intensivvård arrangeras kurser om blödningshantering med fokus på moderna avancerade tillvägagångssätt. Utbildningen rör sig mellan teori och klinisk praxis och beskriver olika metoder för diagnos och behandling i form av presentationer, gruppworkshops och interaktiva föredrag.

Hematologi

Inom hematologiområdet erbjuds utbildningar relaterat till modern behandling av hemofili med fokus på utmaningar och framtida möjligheter inom bland annat profylaktisk behandling, diagnostik, inhibitorer och von Willebrands sjukdom.

Immunologi

Immunologiprogrammet består av kurser inom primär och sekundär immunbrist så väl som inom neurologi och neuromuskulära sjukdomar med fokus på immunglobulinbehandling.

För mer information, kontakta Joanna Lebedowicz:

Joanna.lebedowicz@octapharma.com