Rapportering: biverkningar & produktklagomål

Kontakta oss om du misstänker att du eller en närstående har drabbats av en biverkning från någon av våra läkemedel.

För att rapportera en biverkning, eller klagomål, kontakta ldsu.sweden@octapharma.se

Du kan även vända dig till oss om du tillhör hälso-och sjukvården.

Om du har produktklagomål eller andra medicinska frågor kan du också skriva till ldsu.sweden@octapharma.se