Rekombinant tillverkning

Vårt rekombinanta faktor VIII-koncentrat används för behandling och profylax av blödning hos patienter i alla åldrar med hemofili A.

Vårt rekombinanta faktor VIII koncentrat används för behandling och profylax av blödning hos patienter i alla åldrar med hemofili A. Den tillverkas med hjälp av rekombinant DNA-teknik i en human cellinje (modifierade embryonala njurceller, HEK). Inga tillsatser av material med animalt eller humant ursprung finns i tillverkningsprocessen eller i det slutliga läkemedlet. Läkemedlet tillhandahålls som ett vitt, sterilt lyofiliserat pulver som blandas med sterilt vatten. Produkten injiceras sedan intravenöst.

1. mastercellbanken

Att skapa en working cellbank

Celler från mastercellbanken expanderas för att skapa en working cellbank, från vilken vialer tas för att starta en produktionsbatch.

Mastercellbank (MCB)

Mastercellbanken innehåller celler vars DNA är programmerat för att tillverka FVIII-protein. MCB genomgår omfattande tester med avseende på kontaminanter såsom virus, bakterier, mögel och mycoplasma.

Working cellbank (WCB)

En vial från MCB kan expanderas till 80 WCB-vialer. WCB-vialerna förvaras i en temperatur på -135 °C. En WCB-vial används för att starta en produktionskampanj som genererar flera produktionsbatcher.

2. Upptining och odling

Upptining och odling av vial från working cellbank

Det rekombinanta faktor VIII-koncentratet tillverkas genom cellodling. I odlingsprocessen tinas och expanderas cellerna först i skakflaskor och sedan i bioreaktorer.

Expansion

Cellerna från en vial tinas och odlas sedan i skakflaskor tills det finns tillräckligt många celler.

Expansion och ympning

TIllväxten av cellerna ökas och används som startmaterial för produktionen.

Produktion

Cellerna odlas i bioreaktor och producerar rFVIII.

3. Skördning, uppsamling och rening

Skördning, uppsamling och rening

En kombination av filtrering och kromatografisteg används för att garantera en effektiv rening av rFVIII.

Skörd

rFVIII stabiliseras genom att binda till celler. Salt adderas för att separera rFVIII från cellerna. Cellerna avskiljs sedan genom centrifugering.

Koncentrering och rening

Processering av rFVIII med multimodal katjonbyteskromatografi.

Rening

Reducering av Host Cell Protein(HCP) genom katjonbyteskromatografi.

Borttagning av DNA

DNA tas bort med hjälp av filtrering av rFVIII-lösningen genom ett positivt laddat filter. rFVIII rinner igenom utan att binda medan DNA fastnar i filtret.

4. Virusborttagning, affinitetsrening, koncentration och formulering

Virusborttagning, affinitetsrening, koncentration & formulering

Produktsäkerheten förstärks med hjälp av solvent/detergent (S/D)-behandling och nanofiltrering.

Patogensäkerhet – åtgärd 1

S/D-kemikalier tillsätts för att inaktivera lipidhöljeförsedda virus.

Affinitetsrening

Affinitetskromatografigelen är central för reningsprocessen då den specifikt binder rFVIIImolekyler och möjliggör borttagande av föroreningar.

Patogensäkerhet ( ) – åtgärd 2

Ett nanofilter (20 nm) används för att ta bort patogener (icke lipidhöljeförsedda virus, prioner osv.).

Koncentration och rening

Anjonbytarkromatografi används för att öka rFVIIIkoncentrationen efter nanofiltret samt för att öka produktens renhetsgrad.

Formulering och slutrening

Slutrening och buffertbyte till formuleringbuffert genom storleksseparationskromatografi för att forma den aktiva substansen, drug substance (DS).

5. pharmaceutisk produktion

Fyllning och frystorkning

Fyllning av glasvialer och frystorkning av den renade rFVIII-lösningen sker under aseptiska förhållanden.

Fyllning

Fyllningen utförs under aseptiska förhållanden för att garantera en steril produkt.

Frystorkning

Frystorkning stabiliserar proteinerna.

6. Visuell inspektion och paketering

Visuell inspektion och paketering

Slutprodukten inspekteras visuellt enligt myndigheternas krav.

Visuell inspektion

Inspektion av produkten för att upptäcka kontaminering och skador.

Paketering

Produkterna packas i lådor och förvaras i kylrum.

7. Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll

Alla batcher av slutprodukten testas för att garantera patientsäkerheten.

Testning

Testning av alla angivna parametrar.

Granskning

Granskning av alla processparametrar.

Kravuppfyllande

Uppfyllande av alla krav leder till intern frisläppning av batchen.

Frisläppning av läkemedel

För att slutligen frisläppa produktionsbatchen utförs en extern kontroll av alla angivna kriterier. Därefter kan läkemedlet användas av patienter.

8. Patienter

Fler än 1 000 000 människor i världen...

...lever med någon slags blödarsjukdom, som hemofili. Det beräknas att 75 % av dem är underdiagnostiserade eller inte får rätt eller någon behandling alls.