Sjukdomar & behandlingar

Vi utvecklar och tillverkar läkemedel för patienter inom tre behandlingsområden: hematologi, immunterapi och intensivvård.

Hematologi

Våra läkemedel ersätter den saknade koagulationsfaktorn hos patienter med blödningsrubbningar för att effektivt kontrollera eller förebygga blödningar.

Immunterapi

Här använder man läkemedel med immunglobulin (IgG) för att hjälpa kroppens eget immunsystem att bekämpa infektioner eller immunmedierade sjukdomar.

Intensivvård

Våra läkemedel förebygger chock och återställer snabbt blodvolym och koagulationsfunktion hos patienter inom intensiv- och akutvård.