Meddelande till våra patienter

2020-04-02
Företagsnyheter

Det nya coronaviruset ställer samhället inför en global kris utan motstycke som berör alla. Våra läkemedel är livsviktiga för hundratusentals människor världen över och vi förstår att dessa orostider är extra påfrestande för er. Vårt budskap till er alla, speciellt till er med kroniska tillstånd som medför ökade risker relaterade till Corona-viruset, är att vi alltid gör allt i som står i vår makt för att säkerställa att era läkemedel når fram till er.

Med det sagt är vi glada att konstatera att både våra plasmacentraler och produktionsanläggningar världen över fortsätter att producera så nära sin optimala kapacitet som situationen, riktlinjer och våra anställdas säkerhet tillåter.

Octapharma har tillsatt en speciell grupp som regelbundet bevakar utvecklingen och som står redo att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa vår produktion. Vi har också vidtagit en rad åtgärder över hela vår organisation för att följa gällande riktlinjer och säkerställa att våra kollegor kan arbeta på ett säkert sätt.

Statliga myndigheter tar också sitt ansvar för er säkerhet. Regeringar och myndigheter i flera länder har klassat Octapharma som en tillverkare av "viktiga läkemedel" och som är viktiga för landets folkhälsa. Flera myndigheter har också kontaktat oss för att framföra sin vilja att stötta och samarbeta med oss för att minimera störningar i våra leveranser.

Vi står fortsatt orubbligt fast vid vårt löfte, att tillverka livräddande läkemedel till våra patienter.

Med vänliga hälsningar,

Wolfgang Marguerre,
Styrelseordförande och CEO, Octapharma

Sökord

COVID-19