Vad händer egentligen på Octapharma under sommarstoppet?

STOCKHOLM, SWEDEN
2020-10-08
Företagsnyheter

Vad händer egentligen på Octapharma under sommaren - när maskinerna och produktionen stängs ner?

Varje sommar sker ett så kallat sommarstopp på Octapharma i Stockholm och på de andra Produktionsanläggningarna. Anledningen är ett omfattande underhåll och reparation av all anläggningsutrustning för att hålla vår utrustning toppmodern, allt för att säkra patientsäkerheten.

Petteri Raita och Ronny Westerlund: Sommarstopps-hjältar.

Stockholmteamet, under ledning av Ronny Westerlund, arbetade intensivt från 27 juli till 26 augusti för att underhålla och uppgradera anläggningen under sommarens stopp.

Driftstopp är en obekväm och vanligtvis dyr histora – både vad gäller den arbetsinsats som krävs för ett snabbt genomfört arbete samt förlorad produktion – detta trots alla ansträngningar som görs för att minimera stilleståndstiden. Ett väl genomfört stopp är en viktig investering i driften av en anläggning och kan möjliggöra större tillväxt och framgång under året som följer.

Planerade stopp av våra anläggningar är nödvändigt för att säkerställa deras tillförlitlighet. Stoppen innebär noggrant planerade möjligheter att genomföra omfattande underhåll och reparation av all anläggningsutrustning, inklusive reparation eller uppgradering av utrustning som ingår i de mest komplicerade processerna i våra produktionslinjer.

Tidiga samtal och förberedelser

Förberedelserna för ett sommarstopp startar i god tid. ”Det är en lång planeringsprocess. Vi börjar i januari varje år med så kallade ”startmöten”, förklarar Petteri Raita, driftsingenjör på Facilities & Utilities, Octapharma AB. Han har arbetat på Octapharma i flera år och vet allt om de spänningar som oundvikligen uppstår första dagen för stoppet”.

"Men de första diskussionerna inleds redan i samband med budgetmötena i september och oktober."

Petteri Raita, driftsingenjör på Facilities & Utilities, Octapharma AB.

Under startmötena samlar Petteri och Ronny sina produktionsteam för att diskutera vad som behöver göras under det förestående stoppet. Produktionsteamet lägger vanligtvis fram en rad olika underhållskrav och tillhandahåller en lista över utrustning som behöver köpas in och monteras eller bytas ut. Underhållspunkterna kan variera från rengöring av pumpar eller reparation av golv, väggar eller tak, till installation av ny och större utrustning med högre produktionskapacitet.

Som ett resultat av dessa diskussioner hålls ytterligare förberedelsemöten och en fullständig dag-för-dag-plan upprättas för hela stoppet.

”Vid förberedelsemötena enas vi om handlingsplanen, som kan innehålla upp till 5 000 separata arbetsordrar – från målning av väggar till byte av rör – som alla behöver implementeras,” beskriver Ronny. ”Det är en detaljerad handlingsplan med information som bland annat beskriver vem som ska vara på vilken avdelning och vid vilken tidpunkt. Det finns egentligen inget utrymme för misstag under själva stoppet.”

Ronny Westerlund, som leder Stockholmsteamet under sommarstoppet.

Förberedelser för morgondagens utmaningar

Självklart är alla på en produktionsanläggning fullt medvetna om potentiella svårigheter och risker som kan uppstå oväntat under både underhåll och produktion. Men som Ronny förklarar har anläggningen tack och lov bara haft några få allvarliga incidenter genom åren, där utrustning har gått sönder och produktionen behövde avbrytas. ”Ingen vill behöva hantera den typen av problem, men det händer att de inträffar, och vi jobbar i en miljö där utmanande situationer hanteras lugnt med skicklighet och effektivitet”, menar Ronny.

Petteri nickar instämmande:

”Det här handlar om att rädda patienternas liv. Ingenting kan vara mer motiverande eller tillfredsställande. Jag är säker på att alla känner samma sak, och det är fantastiskt att tänka att det här stoppet kommer att hjälpa oss att säkerställa en smidig drift och förhoppningsvis undvika svåra situationer”, säger han innan han lägger till med ett leende: ”Förresten är det snart dags att börja planera för nästa sommarstopp 2021”.

Sökord

Drug safety

Production process