Så förvandlas Stadshagens IP under KB Octapharma Sommarcamp!

Stockholm
2023-08-30
Företagsnyheter
Glädje, gemenskap och mål i sikte!

Varje sommar fylls Stadshagens IP med glädje, entusiasm och fotbollsfärdigheter när KB Octapharma Sommarcamp tar plats. Genom Octapharmas långsiktiga stöd skapas en årlig tradition som ger barn och ungdomar en inkluderande och inspirerande miljö för att fördjupa sig i sin passion för fotboll, utveckla sina färdigheter och skapa minnen som varar livet ut.

Med ledarskap från engagerade tränare, själva aktiva inom klubben, är KB Octapharma Sommarcamp inte enbart en fotbollsaktivitet - idrottsplatsen förvandlas till en arena för barns utveckling ihop med lekfull inlärning. Förutom uppbyggandet av tekniska färdigheter och taktisk förståelse blir Sommarcampet en plattform för kamratskap, lagarbete och en djupare gemenskap, där deltagarna skapar minnen som sträcker sig bortom sommarens avslut.

Mångsidiga dagar

KB Octapharma Sommarcamp utmärker sig från ordinära fotbollsträningar genom sina intensiva dagar med två fotbollspass per dag, inklusive teknikteori och aktiviteter med kortleken Normbollen, som berör ämnen som jämställdhet och samhällspolitik. Samtalen och inkluderingen av alla deltagare är centrala, där deras röster blir hörda.

Sommarcampet omfattar en tradition av lekfulla VM-matcher på den avslutande dagen. Denna tradition har alltid varit en central del av evenemanget. Här värdesätts inte resultatet som högst, utan i stället uppmanas deltagarna att applicera de färdigheter de övat på under veckan.

Vid vårt besök på Stadshagens IP får vi chansen att bevittna veckans straffturneringar, en nyhet för i år. Det är tydligt att detta koncept redan har vunnit framgång med spänning som genomsyrar de glada fotbollsspelarna. Straffturneringarna har visserligen kommit med sina utmaningar när det gäller att hantera den intensiva stämningen, men klubben har aktivt tagit tag i detta genom att skapa en positiv atmosfär där spelarna stöttar och hejar på varandra.

Öppenhet och expanderande mångfald
Madde Fredholm Lundgren

- En stark gemenskap präglar klubben, där röster hörs och möjligheten att påverka är närvarande, även bland föräldrar till barngrupperna. Trots att fotboll traditionellt sett är en mansdominerad sport är majoriteten av oss på kansliet kvinnor.

Det finns en stor öppenhet, och alla idéer är välkomna; det är tack vare vår öppenhet som vi till exempel startade KB Octapharma GirlsCamp, kommenterar Madde Fredholm Lundgren, Fotbollskoordinator på Karlbergs BK.

KB Octapharma GirlsCamp har nu nått sitt andra år och har redan märkt en betydande ökning av deltagare jämfört med det första året. Intresset har delvis stimulerats genom mediernas närvaro, delvis damfotbolls-VM, vilket har ökat både deltagandet och antalet kvinnliga fotbollstränare.

Förfrågan om GirlsCamp kom förra året från deltagarna själva och efterfrågan är påtaglig. Årets camp har växt så mycket att man nu behöver dela upp det i fler lag.

Knattetränare, ungdomstränare, och spelare poserar glatt ihop eftre den avslutade straffturneringen.
Från deltagare till förebilder

KB Octapharma Sommarcamp handlar om att vara tillsammans, stötta varandra och bygga en gemenskap. Fokus läggs på att skapa en unik Sommarcamp-upplevelse och lyfta fram fotbollen, både för killar och tjejer.

Äldre deltagare, som har vuxit upp inom klubben, tar nu på sig ledar- och tränarroller för de yngre spelarna. Majoriteten av camp-deltagarna är redan aktiva inom Karlbergs BK och har sin hemvist på Kungsholmen. Detta skapar en unik relation mellan alla i klubben där deltagarna lär känna varandra på en djupare nivå och en positiv atmosfär präglar träningar och matcher.

Solen strålar när dagen närmar sig sitt slut och straffturneringsvinnarna, Josef och Vera, firas med en ceremoni. Deras insatser belönas med Karlbergs BK:s sweatshirts.

Sökord

Events