Snabb hjälp för kritiskt sjuka patienter

Intensivvård
Våra anställda
Benjamin Kosch, Wien, Österrike

Benjamin Kosch drogs till att hjälpa människor under sitt arbete med Arbeiter-Samariter-Bund (en tysk hjälporganisation). “Jag kunde hjälpa många av de patienter jag träffade, även om det bara innebar att sätta ett leende på deras läppar”, säger den frivillige sjukvårdaren, som på fritiden ägnar sig åt friluftsliv, bergsklättring och isklättring.

Idag är Benjamin skiftledare inom ”Rening” på Octapharmas produktionsanläggning i Wien, där man renar fram läkemedel från blodplasma och som sedan används inom t.ex. intensivvården. När vi frågar vad som gör honom stolt i sitt arbete tvekade han inte en sekund: “Det är teamet som jobbar här. Vi förstår alla att vi måste leverera i tid. Jag känner mig lyckligt lottad att ha så engagerade kollegor som är så inställda på att hjälpa andra. En sådan inställning finns inte i många jobb.”

Jeannie Callum, MD FRCPC, Toronto, Kanada

”Plasmabaserade läkemedel är mycket viktiga för oss inom transfusionsmedicin” konstaterar Jeannie Callum, MD, FRCPC på Sunnybrook Health Sciences Centre, Toronto, Kanada.

Det är sen eftermiddag när en patient kommer in akut till Sunnybrook, det största traumacentret i Kanada. Den äldre mannen har blivit påkörd av en bil när han skulle korsa en väg med allvarliga skall-, bröst- och bäckenskador som följd. ”Något som ytterligare komplicerar situationen är att mannen har oregelbunden hjärtrytm och behandlas därför sedan tidigare med det blodförtunnande substansen warfarin för att minska risken för stroke. Men warfarin minskar också blodets förmåga att koagulera vid en blödning, vilket bidrar till ökade blodförluster vid en blödning” lägger hon till. Genom att administrera protrombinkomplexkoncentrat lyckas operationsteamet dock snabbt att normalisera blodets förmåga att koagulera igen.

”Vi vet att snabb reversering av den blodförtunnande effekten hos warfarin, genom att administrera protrombinkomplexkoncentrat, inte bara förbättrar en strokepatients chans till överlevnad, utan bidrar också till förbättrad neurologisk status. Protrombinkomplexkoncentrat går både snabbare att ge patienten samtidig som det är både säkrare och enklare än alternativet färskfrusen plasma,” förklarar Jeannie.

Behandlingar med plasmabaserade läkemedel genomförs dagligen på Sunnybrook. ”Vi tar hand om allt från kraftiga blödningar i samband med förlossningar till skottskador, hjärtproblem och stroke,” säger Jeannie. ”Vi har ingen tid att förlora.”

Keywords

Critical care

Diseases & therapies