Samarbeten med patienter och vårdpersonal

2019-03-01
Patient stories

Ingen förstår betydelsen av en sjukdom och dess behandling bättre än en patient. Patienterna vet vad sjukdomen innebär för dem och hur det känns. Octapharma uppskattar och värdesätter den enskilda patientens erfarenheter. Vi får patientinsikt och vi samarbetar nära hälso- och sjukvårdspersonal på daglig basis.

Vi tar patientens problem och behov i beaktande när vi utvecklar våra livräddande läkemedel eftersom det bidrar till vår vision att tillhandahålla nya lösningar som förbättrar människors hälsa och liv. När Octapharma beslutar sig för att utveckla ett nytt läkemedel, gör vi en långsiktig satsning för att bidra till patientens livslånga resa. Vi är fast beslutna att hjälpa t ex blödarsjuka människor att kunna njuta av sina liv och uppnå sina drömmar. Av denna anledning samarbetar vi med flera hälso- och patientorganisationer för att öka medvetenheten och kunskapen om de utmaningar patienter, deras familjer och vårdgivare ställs inför.

Imponerande patientresor: Filmen ”Bombardier Blood”

Filmen ”Bombardier Blood” är en dokumentärfilm, sponsrad av Octapharma, där vi möter bergsklättraren Chris Bombardier, som är den första personen med hemofili att bestiga “Seven Summits” (d v s att bestiga det högsta berget på var och en av världens sju kontinenter). Chris visar att personer med blödarsjuka kan leva ett liv utan gränser.

Octapharma har även stöttat filmaren Patrick James Lynch, som också har svår hemofili i projektet “Leading X San Juan Islands”. Vårt bidrag till GutMonkey, en upplevelsebaserad pedagogisk organisation, möjliggjorde en upplevelse som förändrade livet för 10 personer med hemofili under en veckas äventyr i San Juan Islands. Resan var helt inriktad på att förbättra patienternas tilltro till att hantera sina blödningar.

Chris Bombardier på Mount Everest.
Sökord

Haematology

Engaging with patients