Anpassa sig till förändring - Världshemofilidagen 2021

Stockholm, Sweden
2021-04-14
Patient stories

Den 17 april är det Världshemofilidagen. Det senaste året har varit särskilt krävande för personer som använder våra läkemedel. De är inte bara riskutsatta för Covid-19, utan förlitar sig även starkt på service och vård som ställts in på grund av pandemin. Våra patienter fortsätter emellertid att imponera på oss med sin anpassningsbarhet och uthållighet.

Patienter som Kerri, som lider av von Willebrands sjukdom typ 3, insåg snabbt att Covid-19 skulle komma att påverka både henne själv och dem hon stöttar under lång tid framöver. Kerri är beroende av sina mediciner för att kunna fortsätta göra de saker hon tycker om. “I början var jag orolig att inte få mitt faktorkoncentrat, men jag blev försäkrad om att mina leveranser skulle fortsätta att komma i tid", säger Kerri.
​​​​​​​

Kerri är starkt engagerad i forum för blödarsjuka. Vid sidan av sitt arbete som sjuksköterska på en prenatal- och förlossningsavdelning arbetar hon för Octapharma med att informera och stötta patienter att lära sig leva med sjukdomen, hitta sin röst och föra sin egen talan.

I normala fall skulle Kerri ha rest runt i USA och pratat på olika event anordnade av Octapharma och haft direktkontakt med patienter. På grund av de rådande COVID-19-restriktionerna arbetar hon som så många andra hemifrån. "Folk har anpassat sig väl till event och konferenser på webben, och kanske kommer vi att fortsätta träffas så här även efter pandemin eftersom det för människor samman oavsett var de är”, avslutar Kerri.

Sökord

COVID-19

Diseases & therapies

Engaging with patients

Haematology

von Willebrand disease

Patient stories

Haemophilia