Biopharmaceutical Production - Dubblad produktionskapacitet - mot alla odds!

Stockholm, Sverige
2020-07-07
Våra anställda

I början av 2020 antog Octapharma AB en ambitiös strategi. Målet var att under årets första kvartal implementera ett nytt arbetssätt som möjliggör en fördubbling av produktionskapaciteten av läkemedel för blödarsjuka. Trots oförutsedda utmaningar kopplade till rådande coronapandemi har teamet bakom tillverkningen kunnat fullfölja sin plan, vilket innebär en ökad leveranssäkerhet för ett växande patientbehov.

​​​​​​​Beslutet om att dubbla läkemedelsproduktionen är ett nytt tilltag som aldrig tidigare gjorts inom Octapharma AB. Bakgrunden var ett önskemål om att säkerställa en långsiktig leverans för de som är i behov av företagets livsuppehållande mediciner.
– Det här innebar att vi skulle tillverka mer än vad vi någonsin har gjort förut, säger Almir Kapidizic, gruppchef Biopharmaceutical Production/rening.​​​​​​​

Tillit och förtroende

Men precis innan Octapharma skulle växla upp produktionskapaciteten slog coronapandemin till. För läkemedelsproduktionen innebar det bland annat utmaningar kopplade till bemanning och materialtillgång.
– Inledningsvis höll vi interna krismöten för att dagligen stämma av situationen. Vi funderade ett tag på om vi verkligen skulle klara av detta eller om vi skulle invänta tills krisen var över. Vi kom snabbt fram till att vi ville köra på ändå eftersom vi känner ett stort ansvar gentemot de kroniskt sjuka patienter som är beroende av våra mediciner, säger Kevin Cheraghi, Gruppchef Biopharmaceutical Production/odling.

Sagt och gjort – produktionen gick upp i dubbel tillverkning under tre veckors tid. Att hela teamet kände stor tillit till varandra var en avgörande faktor för att lyckas.
– Det här blev trots allt ett bra tillfälle att se hur vi presterar under press. Med facit i hand har det genererat i nya idéer och vi går in med nya erfarenheter i 2021, säger Almir Kapidizic

Omfattande lagarbete

Efter några veckors hårt arbete kunde teamet, som består av totalt 72 medarbetare med expertkompetens inom odling och rening, se slutmålet. När årets första kvartal var slutfört hade en stark stolthetskänsla infunnit sig hos personalen.
– Hela arbetsplatsen präglas nu av en stark ”yes we can”-känsla. De som lider av blödarsjuka har lika stort behov av läkemedel nu, som innan corona kom och det känns viktigt att vi kunde bemöta det, säger Kevin Cheraghi.

I alla led, från avdelningschef till personal i produktion, har hela arbetslaget verkligen ställt upp för varandra.
– Känslan sista dagen var helt fantastisk, vi hade lyckats med något historiskt. Det här är ett bevis på att Octapharma ABs värderingar om att ställa upp när det verkligen gäller är en naturlig del av vårt förhållningssätt. Jag är otroligt glad och stolt över att få vara en del av det här teamet, säger Almir Kapidizic.

Sökord

Careers

Production process

Diseases & therapies