Lagarbetet säkrade viktig läkemedelsproduktion!

Stockholm, Sverige
2020-07-09
Våra anställda

Som sektionschef för Octapharmas laboratorieanalyser är Sofia Farzam van vid att leda ett intensivt arbete. När corona slog till ställdes nya krav på verksamhetens bemanning och materialtillgång, vilket gjorde att hon själv fick kliva in i labbet för att säkerställa leveransen av läkemedel till patienter.

I vardagen är Sofia Farzam ansvarig chef för analys av så kallade snabbprover, som regelbundet levereras från produktion till laboratorium. Analysresultatet utgör ett kvalitetstest som avgör om läkemedlet kan gå vidare till tillverkning eller inte. Under henne jobbar 16 personer i olika skift för att hålla verksamheten igång dygnet runt.

– Det vi gör är att analysera alla prover och noggrant leta efter avvikelser. Att Octapharmas läkemedelsproduktion aldrig stannar av är helt avgörande för de patienter som exempelvis lider av ovanliga blödarsjukdomar, förklarar Sofia Farzam.

Kombinerade chefsjobbet med labbverksamhet
Fram tills corona drabbade världen flöt allt på som vanligt för Sofia och hennes personal. Den främsta utmaningen har sedan dess varit bemanningen, eftersom en stor del av personalen drabbats av sjukdom och inte kunnat arbeta. Under några intensiva veckor har Sofia därför arbetat extra mycket.

– Vanligtvis arbetar jag främst med personalfrågor och administration, men har också en bakgrund av att jobba som laboratorieingenjör. Därför kändes det självklart för mig att gå in och täcka skift i labbet när vi var kort om folk. Jag ville verkligen inte beordra personalen mer övertid, jag vet att när de äntligen får gå på sin välförtjänta schemaledighet så behöver de den, säger Sofia.

Ett sammansvetsat arbetslag
Det kritiska uppdraget om att säkerställa leveransen av läkemedel är och har alltid varit en viktig motivationsfaktor för Sofia. Det blev extra tydligt under de veckor som personalen varit extra hårt belastade.

– Det bästa med jobbet är kämpaglöden, samarbetet, skratten och atmosfären bland mina medarbetare. Mina chefer har visat stor uppskattning vilket gjort det enkelt att påminnas om och arbeta enligt våra värderingar. Vårt syfte är att hjälpa sjuka människor med läkemedel oavsett vad, säger Sofia.

Octapharma har precis klarat sig igenom den mest utmanande perioden hittills under hela coronakrisen. För Sofias avdelning på labbet blev det ett tydligt kvitto på ett väl fungerande teamwork.

– Tillsammans löste vi problem för att trygga en säker tillverkning och leverans av läkemedel till våra patienter. Fram till idag har vi inte sett några leveransstörningar, bara det är en motivation till att fortsätta arbeta. Coronakrisen har svetsat ihop vårt gäng ännu tightare, säger Sofia.
Sökord

COVID-19

Production process

Women in science