IT-funktionen på Octapharma omsätter ny teknik till affärsnytta

Stockholm
2021-12-22
Företagsnyheter
Just nu händer det mer inom IT-området på Octapharma än någonsin tidigare. Den nya tekniken och de möjligheter den medför skapar stora utvecklingsmöjligheter för bolaget. Att just omsätta ny teknik till affärsnytta är en ledstjärna för digitaliseringsarbetet på Octapharma AB.

Läkemedelsbolaget Octapharma AB på Nordvästra Kungsholmen befinner sig just nu i en spännande digitaliseringsfas. IT-teamet samarbetar tvärfunktionellt med ett antal funktioner inom olika områden med uppdrag att omvandla digitaliseringens möjligheter till värdeskapande lösningar. Det handlar bland annat om att automatisera processer och integrera olika system för att skapa bättre förutsättningar för analyser samt göra information t.ex. produktionsscheman och instruktioner lättillgänglig på datorer och mobila enheter.

Håkan Berggren, Head of IT på Octapharma AB i samtal med Henrik Svennersjö, Infrastructure specialist

Håkan Berggren, Head of IT på Octapharma AB, har arbetat på Octapharma sedan 2018 och har gedigen erfarenhet från IT-arbete inom olika branscher.

- Det som utmärker arbetet inom läkemedelsbranschen är främst de omfattande regulatoriska kraven. Det märks även inom IT-området där kvalitetsarbetet präglar allt vi gör. I övrigt innebär den nya informationsteknologin både utmaningar och möjligheter för alla industriföretag oavsett branch, berättar Håkan och fortsätter:

Konkret innebär det kvalitetsfokus, som finns inom Octapharma, exempelvis att ändringshantering och ny funktionalitet kräver många förberedelser i form av tester och dokumentation. Spårbarhet och långa lagringstider är också något som måste säkerställas".

Kollegorna på IT-avdelningen i Stockholm har ett nära samarbete med andra avdelningar, främst produktion, teknik-, labb- och automation.

- Det är närheten till kärnverksamheten som gör jobbet på Octapharma så kul. Vi har fantastiska möjligheter att skapa värde för bolaget. Att vi dessutom bidrar till att producera läkemedel som räddar liv är väldigt motiverande och kanske inte något som man normalt associerar med IT, säger Håkan.

IT-stödet till Octapharma AB:s produktionsverksamheten är det mest kritiska. IT tillhandahåller lösningar som ser till att hundratals system fungerar utan avbrott. Det handlar om allt ifrån rena produktionssystem till instrument eller annan produktionsutrustning. Ett annat viktigt ansvar, som IT-funktionen har, är att skapa bästa tänkbara förutsättningar för medarbetare, ny personal och konsulter.

- Våra duktiga kollegor på IT-servicedesk är vår kontaktyta och de jobbar hårt för att allt ska flyta smidigt, konstaterar Håkan stolt.

En modern IT-organisation


IT-funktionen i Stockholm är en del av en större global koncerngemensam IT-leverans. På global nivå utvecklas lösningar som är gemensamma för alla Octapharmas bolag världen över. Det kan till exempel handla om arbetsplatslösningar, nätverk, affärssystem eller system inom labb och produktion. En arbetsplatslösning kan exempelvis vara den digitala mötestekniken som fått extra fokus den senaste tiden då just digitala möten ökat med runt 400% på Octapharma under pandemin.

Stockholms IT-avdelning har ett tätt samarbete med den globala organisationen och gemensamt skapar de bästa möjliga förutsättningar för Octapharma som helhet. I Stockholm sitter exempelvis delar av ”Technology Solutions” och ”OctaERP”, som båda är grupperingar inom den globala IT leveransen.

För att dra full nytta av de möjligheter som digitaliseringen medför har IT-avdelningen i Stockholm stärkts de senaste åren. Avdelningen har ett modernt arbetssätt och består idag av 20 medarbetare som är specialister inom olika områden: Business Applicatons, Service Desk, Infrastructure och IT-compliance.

 

Ytterligare ett resultat av ett ökat strategiskt digitaliseringsfokus inom Octapharma är tillsättandet av ett ”Digital Advisory Board”, som består av medarbetare med IT-kompetens från hela organisationen. Den tvärfunktionella grupperingens huvudsakliga uppgift är att utifrån verksamhetens behov identifiera och prioritera värdeskapande digitaliseringsmöjligheter som sedan ska genomföras.

Louise Eliot Bolander är Business Analyst BI inom gruppen Business Applications och en tongivande medlem i Digital Advisory Board.

- Digitaliseringen skapar oändliga möjligheter och det finns ett stort intresse från organisationen och ett bra stöd från ledningen. Vi får ständigt in idéer och förslag på digitaliseringsprojekt från verksamheten och möjligheten att få vara med på hela resan från idé till implementering är mycket inspirerande, kommenterar Louise.   

En titt i spåkulan

I framtiden ser Håkan att behovet av att vara uppkopplad ytterligare ökar, vilket kommer ställa ännu högre krav på infrastrukturen. Att driva digitalisering och automatisering och samtidigt ha ett fortsatt fokus på att skapa användarvänliga tjänster kommer att vara viktigt för Octapharmas IT-avdelning de kommande åren. Idag finns exempelvis fortfarande processer där papper används och bläcksignaturer krävs – det kommer ersättas av digitala lösningar. I takt med att tekniken integreras inom fler områden kommer även IT-säkerheten att vara fortsatt högt prioriterad.

- Vi har ett kompetent och bra IT-team här i Stockholm som är med och driver utveckling framåt. Vi har flera olika grupperingar och fokusområden och förutom den tekniska kompetensen är förmågan att jobba effektivt i team och att vara en bra lagspelare viktigt, förklarar Håkan.

IT befinner sig i en utvecklingsfas och går från att vara en supportfunktion till att bli en strategisk partner. Parallellt med detta levererar IT alla de tjänster som krävs för att hålla den komplexa läkemedelsproduktionen igång 24/7. 

- Möjligheterna med ”Industri 4.0”, som digitaliseringen inom industrin kallas, är väldigt spännande och att arbeta med dessa frågor så nära kärnverksamheten på ett läkemedelsföretag som Octapharma är mycket motiverande. Och att göra det på Kungsholmen mitt i Stockholm är naturligtvis helt unikt, avslutar Håkan.