All nödvändig information måste vara lättillgänglig

Stockholm
2021-10-26
Våra anställda
Peter Aizawa är specialist på att analysera data, effektivisera och skapa applikationer som gör att data blir lättillgänglig för användarna.
– Jag hoppas att mitt arbete bidrar till att det blir roligare att jobba här på Octapharma. När jag gör det jag är bra på, då kan andra specialister fokusera på det som de är bra på istället för att lägga tid på att söka data från olika system, säger Peter.
Peter började på Octapharma redan i slutet av 90-talet....

Peter Aizawa sommarjobbade på Octapharma redan i slutet av 90-talet och efter studier i kemiteknik på KTH fick han sin första anställning år 2000. Under åren har han arbetat med en rad olika utvecklingsprojekt.

– Jag har alltid varit intresserad av att analysera data och känt mig motiverad av det. Jag har också alltid gillat problemlösning, speciellt efter att jag fick gå en Six Sigma utbildning som Octapharma anordnade. Six Sigma innebär att man effektiviserar arbetet genom att använda data på ett smartare sätt. Ungefär som lean effektiviserar vårt arbetssätt och hur vi organiserar våra processer så kan man säga att Six Sigma är en gren av lean, förklarar Peter.

Kopplar ihop system – hittar samband

Arbetet idag innebär att göra data tillgänglig för användarna men också att analysera och utvärdera.

– Det finns idag olika system som användare måste logga in i och det jag arbetar med är bl.a. att koppla ihop informationen från dessa system så att man som användare ska komma åt allt från ett och samma ställe. Det kan exempelvis vara information från en tillverkad batch med avseende på analysresultat, volymer, avvikelser, utbyten m.m.

Vi har många specialistroller här på Octapharma och tidigare har många ägnat väldigt mycket tid åt att söka efter data. Därför är ett viktigt mål för mig att just underlätta denna del. Förhoppningsvis leder det till mindre stress för alla som söker efter information, berättar Peter som också gör en hel del utvärderingar.

– Jag gör mycket statistiska utvärderingar och eftersom våra processer är komplexa krävs ofta multivariata utvärderingar där vi tittar på många parametrar samtidigt. Som stöd har jag hjälp av avancerade analysprogram som förenklar information och även visualiserar den på ett snyggt sätt. Detta är till stor hjälp eftersom det kan vara svårt att tänka i många dimensioner samtidigt. Informationen kan sedan användas för att minska risken för framtida avvikelser samt optimera våra tillverkningsprocesser, berättar Peter

Peters huvudintresse är att analysera data och få utvecklingen att gå fort framåt.

Analys bidrar till att arbeta proaktivt

– Om fem år kommer vi ha kopplat ihop ännu fler system och ha automatisk övervakning av många saker som idag sker manuellt. Vi kommer bl.a. ha automatisk övervakning av våra kritiska parametrar och KPIer. När personalen kommer till jobbet på morgonen kommer de kunna se om något sticker ut en aning. Istället för att man i efterhand ska får reda på att något gått fel kommer vi i mycket högre utsträckning att proaktivt kunna hitta det som håller på att spåra ur eller gå fel.

Var inte rädd för tekniken

– Jag har en väldigt intressant tjänst och det är bra att ha en stabil arbetsgivare och att man hela tiden har en långsiktig vision både för produktion och personal. Jag har trivts hela tiden och fått arbeta med utvecklande projekt. Jag gillar också att hjälpa människor med saker så det är bra att de hör av sig och ber om hjälp. Vi ska inte vara rädda för att tekniken tar över världen, den ska underlätta och ge mindre frustration, avslutar Peter.

Peter ser fram emot att fortsätta hitta sätt som effektiviserar människors arbete!