Thomas letar ständigt efter nya lösningar!

Stockholm
2021-11-10
Våra anställda
Möt Thomas Roos, som har arbetat på Octapharma i 9 år och 2019 tillträdde som chef för en ny organisation inom Octapharma som kallas SHE (Safety, Health and Environment).

– Vi har idag ett brett ansvarsområde inom vår organisation där vi arbetar med miljö, hälsa och säkerhet. Det innefattar allt från brandskydd, säkerhet, arbetsmiljö och vår yttre miljö. Det är otroligt spännande och det händer mycket, särskilt på miljöområdet. Att undvika slöseri och att hantera våra resurser på ett klokt sätt gynnar både miljö och ekonomi, säger Thomas.

Alla tillverkande industrier generar avfall och utsläpp till både luft och vatten och företag behöver ta ansvar för att allt hanteras så säkert som möjligt.

Octapharma använder visserligen biologisk råvara, som ger biologiskt avfall, men arbetar hela tiden innovativt för att återvinna och återanvända ännu mer i verksamheten. Det har hänt otroligt mycket inom miljöområdet på företaget de senaste åren och Octapharma fortsätter att utveckla och förbättra sig kontinuerligt.

Fjärrvärme och egentillverkad ånga

SHE samarbetar med alla avdelningar på Octapharma för att förbättra den inre och yttre miljön.

– Vi arbetar kontinuerligt för att hålla nere energiförbrukningen och vi ser även över vår användning av maskiner, utrustning och annan teknik. Vi har förnyat våra elavtal och har numera bara grön el i våra verksamheter för att bidra till minskad påverkan på miljö och natur, berättar Thomas.

Sedan flera år har SHE ett nära samarbete med bland annat teknikavdelningen, som inte bara ser till att lokalerna har värme, el och lampor som lyser. Driften omfattar exempelvis all produktionsutrustning, som ska fungera på ett bra sätt. Exempelvis så använder verksamheten sig av egentillverkad ånga. Därtill används fjärrvärme och eventuellt överskott återförs till fjärrvärmeleverantören. Målet är att bli en helt fossilfri verksamhet - och numera är nästan alla verksamhetens truckar eldrivna.

Samarbete med innovativa leverantörer

Det är inte bara internt som miljöarbetet pågår.

– Octapharma har ett Logistikcenter i Arlandastad och där har vi optimerat transporterna. Vi har ett bra samarbete med våra leverantörer för att köra så fulla transporter som möjligt istället för många små transporter. Det är mycket emballage och annat avfall som alstras av vår verksamhet. Sedan 2020 har vi en ny avfallsleverantör som arbetar innovativt och som är med och utvecklar miljöarbetet tillsammans med oss, berättar Thomas.

Att arbeta med miljöfrågor handlar också om kommunikation där verksamheten försöker ha en öppenhet och transparens. Med hjälp av kommunikationsavdelningen har Octapharma löpande kontakt med boende i olika bostadsrättsföreningar runtomkring fabriken.

Letar ständigt nya lösningar

Framtida utmaningar handlar om att fortsätta hitta alternativ inom de områden som påverkar miljön negativt.

– Vi har en ganska ”snäll” produktion då vi har en biologisk råvara och inte så mycket kemikalier i våra processer. Men det avfall vi genererar ska vi ha full kontroll på innan det lämnar vår verksamhet. Vi ska alltid arbeta för att bli bättre - och på så vis finna nya lösningar. Det kanske låter som en klyscha, men vi har bara den här planeten och måste förvalta den på ett vettigt sätt. Kan vi återvinna eller återanvända vårt avfall maximalt innebär det att vi minskar vårt bidrag till slöseriet, avslutar Thomas.