Kontakt

Viktig information innan du skickar detta kontaktformulär:

All personlig information, inklusive all information i detta formulär, som du anger (kollektivt benämnd nedan "data") lagras och används av Octapharma Nordic AB, respektive ansvariga Octapharma-företag. Vi kommer bara att samla in och spara sådana uppgifter som är adekvata, relevanta och inte överdrivna i förhållande till det syfte för vilket de samlas in.

Du ansvarar för att personuppgifterna du tillhandahåller är sanningsenliga, korrekta, icke tvetydiga och uppdaterade.

Du kan begära att få information om data, som vi lagrar / behandlar om dig. Dessutom har du rätt att få personliga uppgifter raderade, invända mot behandlingen av dina uppgifter (om inte tillämpliga lagar och förordningar förpliktar oss att lagra/fortsätta handha dina personuppgifter), att få felaktiga uppgifter korrigerade samt rätt att få dina uppgifter överförda till en tredje part.

Om du inte väljer att be oss radera din data, kommer den att förbli lagrad under en tidsperiod som är nödvändig för de syften de samlades in.

Kontaktuppgifter:

Octapharma AB
org.nr 556550-4833

Octapharma Nordic AB
org.nr 556614-9794

Lars Forssells gata 23
11275 Stockholm
Sweden

Tel: +46-(0)8 566 430 00 (vardagar 08-17)

Akuta läkemedelsärenden utanför kontorstid hänvisas till LIF Jourtelefon hos Falck Läkarbilar på telefonnummer 040-22 35 38.

För ytterligare information om dataskyddssäkerhet hänvisas du till datasekretesspolicyn: