Woman in a laboratory looking through a microscope.

Forskning & utveckling

Vi utför preklinisk och klinisk forskning för att ta fram nya läkemedel och se till att de är säkra att använda.

Vi fokuserar våra forsknings- och utvecklingsinsatser på sjukdomsområden där det fortfarande finns ett betydande behov av bättre behandlingsalternativ och där vi tror att vår kunskap kan bidra till vår vision om att tillhandahålla nya lösningar som förbättrar människors hälsa och liv.

Preklinisk FoU

Preklinisk FoU är den forskning och utveckling som vi utför innan vi tar fram ett nytt läkemedel.

PREKLINISK FoU

Plasma

Vårt prekliniska forsknings- och utvecklingsarbete kring plasma sker vid vår toppmoderna anläggning i Wien där vi bl.a. utvecklar nya läkemedel. Vi framställer även nya tekniker som förbättrar vårt arbete samt ny utrustning som kan bidra till förbättrad patientvård.

HÄR FINNS VI

Rekombinant FoU

Inom rekombinant FoU utvecklar vi terapeutiska rekombinanta humana proteiner som så långt det är möjligt liknar de proteiner som normalt finns i blod och vävnad hos människor. Octapharmas rekombinanta forskningsanläggning ligger i Heidelberg, Tyskland.

HÄR FINNS VI

Molekylär biokemi

I Berlin i Tyskland finns vår grupp inom molekylär biokemi, som arbetar med att utveckla teknik för att undersöka strukturen och funktionen hos plasmabaserade och rekombinanta proteiner. Gruppen har utvecklat nya sätt att klarlägga relationerna mellan olika plasmaproteiner och deras inverkan på immunsystemet.

HÄR FINNS VI

Global grupp för virus- och prionvalidering

Octapharmas läkemedel ska bidra till att förbättra våra patienters hälsa och liv, vilket innebär att de måste vara säkra att använda. Vår globala grupp för virus- och prionvalidering säkerställer att de metoder för att inaktivera eller ta bort patogener som används i samtliga av Octapharmas tillverkningsprocesser är robusta och fungerar som de ska. Gruppen finns på vår anläggning i Frankfurt, Tyskland.

HÄR FINNS VI

Farmakologi och toxikologi

Vår farmakologiska och toxikologiska avdelning i Wien i Österrike ser till att alla våra nya läkemedel är säkra att använda innan de går vidare till klinisk prövning och regulatoriskt godkännande. Den här avdelningen ansvarar för att se till att formen och funktionen hos våra läkemedel inte påverkas av kontakten med något material som de förvaras eller distribueras i. Avdelningen samarbetar också med alla andra avdelningar för att styra och förbättra livscykelhanteringen för våra produkter.

HÄR FINNS VI

Klinisk FoU

Klinisk FoU är det forsknings- och utvecklingsarbete som vi utför efter att ett läkemedel har tagits fram och visat potential för att gå vidare till produktion.

Våra kliniska forskningsavdelningar ansvarar för all läkemedelsprövning och för stöd till livscykelhanteringen av alla våra marknadsgodkända läkemedel.

Våra kliniska FoU-anläggningar finns i Wien i Österrike, Lachen i Schweiz och Hoboken i New Jersey, USA.

Octapharma-sponsrade studier finns i de internationella registren över kliniska prövningar: