Intensivvård

Våra läkemedel förebygger chock och återställer blodvolym och koagulationsfunktion hos patienter inom intensiv- och akutsjukvård.

Vad är intensivvård?

Intensivvård är den gren inom medicinen som omfattar diagnostisering och behandling av livshotande tillstånd som kräver omfattande och avancerade livsuppehållande åtgärder samt ständig övervakning.

Intravaskulära sjukdomar hos intensivvårdspatienter

Koagulopati (blodkoagulationssjukdom) är ett potentiellt problem som medför risk för blödningar hos många svårt sjuka patienter. Hemostatiska och inflammatoriska processer aktiveras ofta i kroppen som reaktion på en skada eller sjukdom. Om tillståndet blir allvarligt eller långvarigt kan det bli livshotande.

Stora blödningar är en allvarlig komplikation som ofta förekommer vid komplicerade ingrepp eller svåra skador. Det kan vara en utmaning för sjukvårdspersonalen att upptäcka och hantera problemet.

Plasmatransfusion eller administrering av specifika koagulationsfaktorkoncentrat är viktiga åtgärder för att återställa de saknade faktorer som behövs för att stoppa pågående blödningar på ett effektivt sätt.

Hypovolemi, otillräcklig intravaskulär volym, är också vanligt hos svårt sjuka patienter. Det är ett tillstånd som uppstår när blodkärl har blivit skadade på grund av sjukdom eller trauma och leder till blödning eller läckage av vätska från cirkulationssystemet. Hos patienter med distributiv och hypovolemisk chock ges volymterapi för att återställa den intravaskulära volymen och bibehålla perfusion i vävnaderna.