Ledning

Octapharma i Sverige är organiserat i två separata bolag; Octapharma AB och Octapharma Nordic AB.


Octapharma AB
I Octapharma AB ingår bland annat produktion, kvalitetskontroll, teknik och supply chain, men också administrativa funktioner så som HR, finans och IT. Christina Leo är vd för Octapharma AB.

Octapharma Nordic AB
Octapharma Nordic AB är koncernens moderbolag och består av funktioner så som marknadsföring, försäljning och kommunikation. Tobias Marguerre är vd för Octapharma Nordic AB.

Nedan presenteras vår koncernledning samt medlemmarna i ledningsgruppen för Octapharma AB.

Ledningsgrupp Octapharma AB
Christina Leo

VD Octapharma AB

Charlotte Jernbom

Head of Human Resources

Karin Stackerud

Head of Production Unit

Jörgen Roslund

Head of Project Management Office

Kommer inom kort

Head of Supply Chain

Parivash Gunnerfält

Head of Quality Unit

Per Eriksson

Head of Market Communication

Pontus Rosenqvist

Head of Finance & IT

Jacob Bergdahl

Head of Technical Unit

Koncernledning
Wolfgang Marguerre

Styrelseordförande och vd för Octapharma Group

Tobias Marguerre

Vd för Octapharma Nordic AB

Roger Mächler

Ekonomichef

Wolfgang Frenzel

Forskning och utveckling

Norbert Müller

Styrelseledamot

Flemming Nielsen

Vd för Octapharma USA Inc.

Matt Riordan

Styrelseledamot

Olaf Walter

Styrelseledamot

Josef Weinberger

Chef för kvalitetssäkring och regelefterlevnad

Olivier Clairotte

Produktionschef