Produkter

Läs mer om våra produkter för behandling av sällsynta immunologiska sjukdomar och andra koagulationssjukdomar och blödningsrubbningar.

Produktöversikt

Plasmabaserad tillverkning

Octapharma samlar in blodplasma som sedan används för att tillverka livräddande läkemedel.

Rekombinant tillverkning

Vårt rekombinanta faktor VIII-koncentrat används för behandling och profylax av blödning hos patienter i alla åldrar med hemofili A.

Kvalitet & säkerhet

Octapharma har ett högt internationellt anseende när det gäller säkerheten och kvaliteten på våra produkter. Vi strävar efter högsta kvalitet genom hela produktionsprocessen.

Rapportering av biverkningar & produktklagomål

Kontakta oss om du misstänker att du eller en närstående har drabbats av en biverkning från någon av våra läkemedel.