albunorm®

Humant albumin

albunorm® infusionsvätska, lösning för intravenös administrering.

 
Indikationer
  • För behandling av hypovolemi och för bibehållande av cirkulerande blodvolym när användningen av en kolloid är lämplig.

  • Valet av albumin istället för artificiell kolliod görs med utgångspunkt från den enskilde patientens kliniska tillstånd och aktuella behandlingsrekommendationer.

 
Kontraindikationer
  • Överkänslighet mot albuminprodukter eller mot något hjälpämne.

albunorm® finns i koncentrationerna 40 g/l, 50 g/l, 200 g/l och 250 g/l, samt olika volymer av respektive koncentration.
Följande flaskstorlekar marknadsförs:

  • albunorm® 40g/l: 500 ml

  • albunorm® 50g/l: 250 ml

  • albunorm® 200g/: 100 ml

Läkemedlet är receptbelagt. Ingår ej i förmånssystem. ATC-kod: B05AA01.

Datum för översyn av produktresumén: 2014-01-13. För ytterligare information, se www.fass.se.

 

Du är nu på Octapharmas svenska webbplats. Välj ditt land i menyn högst upp på denna sida för att få detaljerad landsspecifik information, eller för att kontakta ditt lokala Octapharma-team.