atenativ®

Humant antitrombin III

atenativ® Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning för intravenös administrering efter upplösning.

Indikationer
  • Patienter med ärftlig antitrombinbrist:
    - Profylax av djup ventrombos och tromboembolism i kliniska risksituationer (särskilt under kirurgi eller i samband med förlossning), vid behov tillsammans med heparin.
    - Profylax av djup ventrombos och tromboembolism i kliniska risksituationer (särskilt under kirurgi eller i samband med förlossning), vid behov tillsammans med heparin.

  • Förvärvad antitrombinbrist som vid heparinresistens associerad med låga antitrombinnivåer t.ex. vid operation med stöd av hjärtlung-maskin.

Kontraindikationer
  • Överkänslighet mot något av innehållsämnena.

atenativ® finns i styrkorna 500 IE och 1000 IE. Efter upplösning med den medföljande vätskan för injektionsvätskor (10 ml för 500 IE och 20 ml för 1000 IE) fås en koncentration på 50 IE/ml.

Läkemedlet är receptbelagt. Ingår ej i förmånssystem. ATC-kod: B01AB02.

Datum för översyn av produktresumén: 2019-09-05. För ytterligare information, se www.fass.se.

Du är nu på Octapharmas svenska webbplats. Välj ditt land i menyn högst upp på denna sida för att få detaljerad landsspecifik information, eller för att kontakta ditt lokala Octapharma-team.