cutaquig®

Humant normalt immunglobulin (SCIg)

cutaquig® 165 mg/ml injektionsvätska, lösning för subkutan administrering.

cutaquig® 165 mg/ml injektionsvätska, lösning för subkutan administrering.

 

Indikationer

Substitutionsbehandling för vuxna, barn och ungdomar (0‑18 år) vid:

  • Primära immunbristsyndrom (PID) med nedsatt produktion av antikroppar (se avsnitt 4.4)

  • Sekundär immunbrist (SID) hos patienter med svåra eller återkommande infektioner, ineffektiv antimikrobiell behandling och antingen påvisad specifik antikroppsbrist (s.k. PSAF*; proven specific antibody failure) eller serum-IgG-nivå på < 4g/l.

*PSAF = oförmåga att uppbringa minst en 2-faldig ökning av IgG-antikroppstiter mot pneumokockpolysackarid- och polypeptidantigenvacciner.

 

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot humant immunglobulin eller mot något hjälpämne.

  • cutaquig® får inte ges intravaskulärt.

  • Det får inte heller ges intramuskulärt till patienter med svår trombocytopeni och andra hemostasrubbningar.

cutaquig® marknadsförs i förpackningsstorlekarna 6 ml, 12 ml, 24 ml och 48 ml.

Läkemedlet är receptbelagt. Ingår i förmånssystem. ATC-kod: J06BA01.

Datum för översyn av produktresumén: 2023-06-28. För ytterligare information, se fass.se

För beställning av informationsmaterial såsom produktbroschyr, eller patientbroschyr, vänligen kontakta fraga@octapharma.se

Instruktionsfilm som visar hur man administrerar Cutaquig finns på Fass (www.fass.se) under Stöd/Tips för användning, eller direktlänk här.

Du är nu på Octapharmas svenska webbplats. Välj ditt land i menyn högst upp på denna sida för att få detaljerad landsspecifik information, eller för att kontakta ditt lokala Octapharma-team.