Nuwiq®

Human koagulationsfaktor VIII (rDNA) (simoctocog alfa)

Nuwiq® Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning för intravenös administrering efter upplösning.

 
Indikationer
  • Behandling och profylax mot blödning hos patienter med hemofili A (medfödd faktor VIII-brist).

  • Nuwiq® kan användas för alla åldersgrupper

 
Kontraindikationer
  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Nuwiq® finns i styrkorna: 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 2000 IE, 2500 IE, 3000 IE och 4000 IE.

Efter beredning med den medföljande vätskan på 2,5 ml, innehåller respektive styrka ovan: 100 IE/ml, 200 IE/ml, 400 IE/ml, 800 IE/ml, 1000 IE/ml, 1200 IE/ml och 1600 IE/ml human koagulationsfaktor VIII.

Läkemedlet är receptbelagt. Ingår i förmånssystem. ATC-kod: B02BD02.

Datum för översyn av produktresumén 07/2019. För ytterligare information, se www.fass.se.

Du är nu på Octapharmas svenska webbplats. Välj ditt land i menyn högst upp på denna sida för att få detaljerad landsspecifik information, eller för att kontakta ditt lokala Octapharma-team.