octagam® 50 mg/ml octagam® 100 mg/ml

Humant normalt immunglobulin (IVIg)

octagam® 50 mg/ml infusionsvätska, lösning för intravenös administrering.

octagam® 100 mg/ml infusionsvätska, lösning för intravenös administrering.

 
Indikationer 

Substitutionsterapi för vuxna samt barn och ungdomar (0-18 år) vid:

 • Primära immunbristsyndrom (PID) med nedsatt produktion av antikroppar

 • Sekundär immunbrist (SID) hos patienter med svåra eller återkommande infektioner, ineffektiv antimikrobiell behandling och antingen oförmåga att reagera på specifikt antigen, s.k. PSAF* (proven specific antibody failure)* eller IgG-serumnivåer på < 4 g/l.

Immunmodulering hos vuxna samt barn och ungdomar (0-18 år) vid:

 • Primär immunologisk trombocytopeni (ITP) hos patienter med hög blödningsrisk eller före kirurgi för att korrigera antalet trombocyter

 • Guillain-Barrés syndrom

 • Kawasakis sjukdom (tillsammans med acetylsalicylsyra)

 • Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)

 • Multifokal motorisk neuropati (MMN).

Kontraindikationer
 • Överkänslighet mot den aktiva substansen (humana immunglobuliner) eller mot något hjälpämne.

 • Patienter med selektiv IgA-brist som utvecklade antikroppar mot IgA eftersom administrering av ett läkemedel innehållande IgA kan orsaka en anafylaktisk chock.

octagam® 50 mg/ml marknadsförs i förpackningsstorleken 200 ml.

octagam® 100 mg/ml marknadsförs i förpackningsstorlekarna 20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml och 300 ml.

Båda läkemedlen är receptbelagda. Ingår ej i förmånssystem. ATC-kod: J06BA02.

 • Datum för översyn av produktresumén för octagam® 50 mg/ml: 2020-04-02. För ytterligare information, se www.fass.se.

 • Datum för översyn av produktresumén för octagam® 100 mg/ml : 2019-11-13. För ytterligare information, se www.fass.se.

Du är nu på Octapharmas svenska webbplats. Välj ditt land i menyn högst upp på denna sida för att få detaljerad landsspecifik information, eller för att kontakta ditt lokala Octapharma-team.