wilate®

Human plasma-deriverad VWF/FVIII i kombination

wilate® Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning för intravenös administrering efter upplösning.

Indikationer
  • Profylax och behandling av blödningsepisod eller kirurgisk blödning vid von Willebrands sjukdom, när behandling med desmopressin (DDAVP) inte ger önskad effekt eller är kontraindicerad.

  • Behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili A.

Kontraindikationer
  • Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller något av hjälpämnena.

wilate® finns i styrkorna 500 IE VWF/500 IE FVIII och 1000 IE VWF/1000 IE FVIII. Pulvret bereds med 5 ml respektive 10 ml vatten för injektionsvätskor med 0,1 % polysorbat 80, och innehåller cirka 100 IE/ml av både VWF och faktor VIII.

Läkemedlet är receptbelagt. Ingår i förmånssystem. ATC-kod: B02BD06.

Datum för översyn av produktresumén: 2020-04-14. För ytterligare information, se www.fass.se.

Du är nu på Octapharmas svenska webbplats. Välj ditt land i menyn högst upp på denna sida för att få detaljerad landsspecifik information, eller för att kontakta ditt lokala Octapharma-team.