header image

För vårdpersonal

Octapharma utvecklar och marknadsför läkemedel från human blodplasma. De används framför allt inom tre behandlings-
områden: hematologi, immunterapi och intensivvård.

 

För vissa grupper, som t ex patienter med blödarsjuka och primär immunbrist kan behandlingen vara livslång medan den för andra används vid t ex akuta koagulationsrubbningar inom intensivvården.

I vår ambition att vara en viktig samarbetspartner till sjukvården erbjuder vi utbildningar, vetenskapliga sammankomster och symposier inom de områden vi representerar.

 

Vi tillhandahåller också informations- och utbildningsmaterial som t ex doseringshjälpmedel, patientinformationsskrifter och fallbeskrivningar.

 

Kontakta oss på fragaanti spam bot@octapharmaanti spam bot.se eller på vår kundtelefon
020-311020 om du vill har mer detaljerad information.