header image

Utbildning

I vår ambition att vara en viktig samarbetspartner till sjukvården, erbjuder Octapharma utbildningar, vetenskapliga sammankomster, kurser och symposier inom de terapiområden som vi representerar.

Vi arrangerar återkommande utbildning inom primär imunbrist (PID steg 1 och 2). 

PID steg I är en fortbildning som fokuserar på bakgrund, utredning och behandling av PID hos barn och vuxna. Utbildningen hålls en gång per år. I programmet ingår bland annat:

 

  • Basal immunologi
  • Diagnostik, utredning, behandling och komplikationer
  • Praktisk handläggning i självadministration av gammaglobulin
  • PID hos barn

Utbildningen för PID steg I hålls normalt i januari varje år. Program kommer att publiceras så snart det är tillgängligt.

 

 

PID steg II är en fördjupad vetenskaplig utbildning med fokus på diagnostik och behandling av PID hos barn och vuxna. Utbildningen hålls vartannat år, eller oftare om underlag finns. I programmet ingår bland annat:
 

  • Titrering av doser/utsättningsförsök
  • Följsamhet, motivation och livskvalité vid långtidsbehandling
  • Periodiska febrar hos barn och vuxna
  • Infektionsprofylax

 


Vi erbjuder också utbildning om blödningsproblematik - Hjälp det blöder!

Utbildningen innehåller korta översiktsföreläsningar om blodkoagulation och hemostas ur ett praktiskt kliniskt perspektiv.

Utbildningen Hjälp det blöder! hålls normalt i januari varje år. Program kommer att publiceras så snart det är tillgängligt.                   

 


Plats och anmälan

Utbildningarna är normalt förlagda till konferensanläggningen Johannesbergs slott, i närheten av Arlanda. För mer information om kurserna, kontakta:

 

E-post: fraga@octapharma.se

Telefon: 020-31 10 20

  

 

LIPUS har granskat och godkänt våra utbildningar.
Fullständig utbildningsbeskrivning finns på www.lipus.se (LIPUS-nr: 20130202)
För deltagande i Octapharmas kurser krävs huvudmans godkännande i enlighet med gällande avtal mellan Sveriges Läkarförbund, Sveriges Kommuner och Landsting samt Läkemedelsindustriföreningen.

 

Har du funderingar eller synpunkter kring utbildningarna, kontakta oss gärna via fraga@octapharma.se