header image

Våra läkemedel

I Octapharmas produktportfölj ingår läkemedel framställda ur human blodplasma för behandling inom främst tre områden: hemofili (blödarsjuka), sjukdomar i immunförsvaret och intensivvård.

 

Läs mer om de läkemedel vi marknadsför genom att klicka på resp. område:

Högrent faktor VIII, stabiliserat med VWF


Högrent faktor IX 


Högrent VWF / FVIII


Rekombinant FVIII


I.V. Immunglobulin, 5%


I.V. Immunglobulin


S/C Immunglobulin


Anti-D Immunglobulin


Albumin


Protrombinkomplexkoncentrat


Antitrombin


Virusinaktiverad plasma för transfusion