header image

von Willebrands sjukdom

En annan ärftlig blödarsjukdom kallas von Willebrands sjukdom (VWS). Den kan drabba såväl kvinnor som män och utmärks genom framför allt blödningar i slemhinnorna. Den behandlas genom faktor VIII-koncentrat som också innehåller von Willebrandfaktorn (VWF). Nedärvningen av von Willebrands sjukdom är komplex, och sjukdomens svårighetsgrad varierar mellan olika individer.

Sjukdomen delas in i olika typer efter svårighetsgrad, där typ 1 är den mildaste formen och typ 3 den svåraste. Den vanligaste formen är VWS typ 1, medan den svåraste formen (typ 3) är minst vanlig. Personer med VWS typ 1 kan i många fall vara ovetande om sin sjukdom, då de kanske först drabbas av blödningsproblem efter t ex trauma, kirurgi eller tandutdragning. Patienter med VWS typ 2 och typ 3 kan drabbas av spontana blödningar, t ex i leder och muskler, men även näsblödningar och blödningar från mun och magsäck kan förekomma. Kvinnor med VWS lider ofta av ovanligt svåra och långdragna menstruationsblödningar. 

 


Läs mer om von Willebrands sjukdom (extern länk)

Octapharmas läkemedel för behandling av von Willebrands sjukdom är:

wilatewilate
® är ett plasmabaserat, balanserat VWF/FVIII-koncentrat för behandling av von Willebrands sjukdom. wilate är dubbelt virusinaktiverat genom SD-metoden och med värmebehandling efter sluttillverkning (Perma Heat).

Fasstext för sjukvårdspersonal: 500 IE VWF/500 IE FVIII. 1000 IE VWF/1000 IE FVIII