header image

Sjukdomar i immunförsvaret

När vårt immunförsvar träffar på främmande ämnen, t ex bakterier och virus, bildas antikroppar mot dessa ämnen. Immunglobulin är den antikroppsaktiva delen i blodplasma.


Sjukdomarna i immunförsvaret kan delas upp i följande områden:

 

Läs mer om Octapharmas produkter inom dessa områden genom att klicka på resp. länk. 

 

Octapharma erbjuder följande produkter för behandling av sjukdomar i immunförsvaret:


octagam® 5% är ett immunglobulin för intravenöst bruk, som används för substitutionsbehandling vid primär immunbrist och för immunmodulering vid vissa autoimmuna sjukdomar. octagam® finns både som 5 % och 10 % lösning och är virusinaktiverat med SD-behandling och lågt pH under 24 timmar.
Fass-text för sjukvårdspersonal


octagam® 10% är ett immunglobulin för intravenöst bruk, som används för substitutionsbehandling vid primär immunbrist och för immunmodulering vid vissa autoimmuna sjukdomar.octagam® finns både som 5 % och 10 % lösning och är virusinaktiverat med SD-behandling och lågt pH under 24 timmar.
Fass-text för sjukvårdpersonal