header image

Kontakt

Octapharma i Stockholm består av två bolag – Octapharma AB och Octapharma
Nordic AB.

 

I Octapharma AB ingår forskning, teknik- och processutveckling, produktion, kvalitetskontroll och inköp/planering. Här finns också staberna (HR, finans, IT och Miljö), som arbetar för båda bolagen. Alex Scheepers är VD för Octapharma AB.

 

I Octapharma Nordic AB ingår marknadsföring & försäljning, information och marknadskommunikation. Octapharma Nordic AB har försäljningsansvaret för Octapharmas samtliga produkter i de nordiska länderna, Ryssland, Central- och Östeuropa samt vissa forna Sovjetstater. Tobias Marguerre är VD för Octapharma Nordic AB.


Adress:
       Octapharma AB, org. nr: 556550-4833
       Octapharma Nordic AB, org. nr: 556614-9794
       112 75 Stockholm

Besöksadress: Lars Forssells gata 23 (se på karta)
       Tel. växel: 08-566 430 00
       E-post: förnamn.efternamn@octapharma.se

Leveransadress för transporter: Lars Forssells gata 21.

Frågor kring produkter och leverans av produkter:

       tel. 020-31 10 20 (kundtelefon)


För alla övriga ärenden och kontaktuppgifter:
       tel. 08-566 430 00 (växel)

Medicinska frågor: 
       

Rapportering av biverkningar:
       ldsu.swedenanti spam bot@octapharmaanti spam bot.se

Produktklagomål/reklamationer:
       ldsu.swedenanti spam bot@octapharmaanti spam bot.seInformationsansvarig: Per Eriksson,  tel. 08-566 433 80,

mob. 073-068 1589

 


Vid akuta läkemedelsärenden utanför kontorstid, kontakta LIF's jourtelefon hos Falck Läkarbilar, tel. 040-22 35 38. Öppet dygnet runt.

 

Länk till internationella kontakter inom Octapharma