header image

Kvalitet & Säkerhet

Hög kvalitet är livsviktig för alla produkter som tillverkas från humanplasma och ytterst för mottagaren av det färdiga läkemedlet.

Octapharma ställer därför höga krav på sina leverantörer och varje donation testas för markörer för infektionssjukdomar. Företaget arbetar också enligt ett strikt kvalitetssäkringssystem som uppfyller GMP (God tillverkningssed) som täcker alla aspekter på tillverkningen. Under och efter tillverkning genomgår alla Octapharmas produkter en rad rigorösa kvalitetskontroller för att säkerställa att produktspecifikationer uppfylls.

 

 

Overview new safetychain01 safetychain02 safetychain03 safetychain04 safetychain05 safetychain06 safetychain07 safetychain08 safetychain09 safetychain10 safetychain11 safetychain12