header image

God tillverkningssed, GMP

Hög kvalitet är livsviktig för alla produkter som tillverkas från humanplasma. Detta kan bara uppnås genom ett fullständigt och integrerat kvalitetssäkringssystem som täcker alla aspekter på tillverkningen. Octapharma arbetar enligt ett strikt kvalitetssäkringssystem som också uppfyller GMP och cGMP.

 

Alla delar av GMP enligt nationella och internationella regelverk uppfylls. De viktigaste elementen är: kontroll av ändringsärenden, leverantörsgodkännanden och inspektioner, egeninspektioner, utbildning, dokumentation, årlig produktöversyn, avvikelsehantering, kvalificering/validering, kalibrering samt förebyggande åtgärder.

 

Nuvarande GMP (Current GMP) är, som namnet antyder, inte statisk och reflekterar en ambition att anpassa kvalitetsstandarder till senaste information, teknologi och metoder. Vad som gäller idag, gäller inte nödvändigtvis i morgon.

 

Som svar på dessa krav, uppdaterar Octapharma kontinuerligt både anläggningar, utrustning och teknik samt tillämpar allt hårdare kvalitetskrav på såväl givare, donationer och virusinaktiveringsmetoder.

 

 

 

 

 

Safetychain07 new safetychain01 safetychain02 safetychain03 safetychain04 safetychain05 safetychain06 safetychain07 safetychain08 safetychain09 safetychain10 safetychain11 safetychain12