header image

Kvalitetssäkring & kvalitetskontroll

Under och efter tillverkning genomgår alla Octapharmas produkter en rad strikta kvalitetskontroller för att säkerställa att produktspecifikationer uppfylls.

 

Produkterna hålls i karantän tills alla analysresultat från kvalitetskontrollen mottagits och verifierats. Endast batcher som har undergått en granskning av QP (Qualified Person), frisläpps till klinisk användning.

 

 

 

 

Safetychain08 new safetychain01 safetychain02 safetychain03 safetychain04 safetychain05 safetychain06 safetychain07 safetychain08 safetychain09 safetychain10 safetychain11 safetychain12