header image

Noggrant utvalda blodcentraler

Octapharma har strikta krav på sina leverantörer, eftersom kvalitén på blodplasman är livsviktig för kvalitén på slutprodukten och ytterst för mottagaren av det färdiga läkemedlet.
 
Den plasma som används till Octapharmas produkter, är tappad vid blodcentraler i Europa och USA. Enda undantaget är ”självförsörjande” länder, där plasma tappad i det egna landet återförs som färdiga produkter.
 
Octapharma använder bara plasma insamlad från blodcentraler som lever upp till följande krav:

  • Låg förekomst av infektionssjukdomar hos potentiella blod- och plasmagivare
  • Certifierade och inspekterade av myndighet
  • Inspekterade och certifierade av Octapharmas kvalitetssäkringsgrupp
  • Fastställda kvalitetssäkringssystem
  • God tillverkningssed (GMP- Good Manufacturing Practice)
  • God laboratoriesed (GLP- Good Laboratory Practice)

 

 

 

Safetychain01 new safetychain12 safetychain11 safetychain10 safetychain09 safetychain08 safetychain07 safetychain06 safetychain05 safetychain04 safetychain03 safetychain02 safetychain01